Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord
Gemeente Baarn

Vergroot/verklein:

Informatie passend toewijzen

Informatie passend toewijzen

Passend toewijzen

Eemland Wonen wil graag alle woningzoekenden informeren over passend toewijzen. Een regel die door de overheid is ingevoerd en die woningcorporaties dienen uit te voeren. Deze nieuwe regel geldt voor alle verhuringen vanaf 1 januari 2016. U staat als woningzoekende bij de gemeente Baarn ingeschreven. Omdat wij uw gegevens niet delen, sturen wij de onderstaande informatie namens Eemland Wonen. Heeft u vragen over deze informatie? Neem dan contact op met mevrouw Visser van Eemland Wonen. U kunt mevrouw Visser bereiken op maandag tot en met donderdag van 08.00 tot 12.30 uur en op vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer (035) 548 50 50.

Let op: deze informatie geldt ook voor alle andere woningcorporaties waar wij woningen van aanbieden op www.hureninbaarn.nl. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om Woonzorg Nederland (eigenaar wooncomplex Santvoorde) en Woningcorporatie Gooi & Omstreken.

Wijziging regelgeving: passend toewijzen per 01-01-2019
De overheid heeft nieuwe regels vastgesteld waaraan elke woningcorporatie zich moet houden. Deze regels komen er op neer dat corporaties geen woningen met hogere huurprijzen mogen verhuren aan woningzoekenden die in aanmerking komen voor huurtoeslag. Omdat de inkomensgrenzen en de huurprijzen per huishoudgrootte verschillen, vindt u ze hieronder in een tabel terug:

* Van een ouderenhuishouden is sprake indien de pensioenleeftijd van 65 jaar en 9 maanden op 1 januari 2019 is bereikt.

Tweehurenbeleid Eemland Wonen
Eemland Wonen heeft veel woningen met een huurprijs hoger dan bovenstaande huurprijzen.  Een deel van deze woningen wil Eemland Wonen beschikbaar houden voor woningzoekenden met een inkomen onder bovenstaande inkomensgrenzen. Dit doet Eemland Wonen door  een “tweehurenbeleid” toe te passen.  Woningzoekenden die een inkomen hebben onder de bovenstaande inkomensgrenzen kunnen voor een aantal woningen in aanmerking komen voor een huurprijsverlaging. Die verlaagde huurprijs is lager dan de geadverteerde huurprijs.

Aanduiding per woning
Bij woningen van Eemland Wonen met een (kale) huurprijs boven € 607,46 en € 651,02 zal in de advertentietekst staan of de woning ook beschikbaar is voor woningzoekenden met een inkomen tot de inkomensgrens. Ook zal er in de advertentie staan of de huurprijsverlaging voor alle huishoudgroottes beschikbaar is, of alleen voor huishoudens vanaf 3 personen. Als een woningzoekende met een inkomen onder de inkomensgrens in aanmerking komt voor de woning, wordt de huurprijs verlaagd.

Let op 1
De genoemde inkomensgrenzen en huurprijzen gelden tot 31 december 2019. Het kan zijn dat de overheid de grenzen van de huurtoeslag in 2020 aanpast. In dat geval neemt Eemland Wonen de nieuwe grenzen en huurprijzen  over.

Let op 2
De gemeente Baarn (het Loket Wonen, Zorg & Welzijn) verdeelt de woningen op basis van inschrijfduur. Zij toetst daarbij niet op inkomen. De overheid schrijft voor dat woningcorporaties dat moeten doen. De verdeling op basis van inkomen kan daardoor helaas niet via de website www.hureninbaarn.nl plaatsvinden. Het kan dus zo zijn dat de gemeente Baarn u een woning toewijst, maar dat Eemland Wonen u de woning vervolgens weigert, omdat uw inkomen niet passend is.
Voor een correcte toewijzing is het belangrijk  dat uw huishoudinkomen juist ingevuld staat. Dit kunt u controleren en aanpassen via www.hureninbaarn.nl. De medewerkers van het Loket Wonen, Zorg & Welzijn kunnen u er dan op wijzen wanneer uw huishoudinkomen niet passend is voor een woning. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf.

Let op 3
Voor het beoordelen of u de woning kunt huren wordt door Eemland Wonen gekeken naar de meest recente IBRI-formulieren van alle personen die de woning gaan bewonen. IBRI-formulieren kunt u opvragen bij de Belastingdienst. Als u nu op zoek bent (of binnenkort gaat) naar een (andere) woning, vraag dan nu vast de benodigde IBRI-formulieren aan. Indien de IBRI-formulieren op het moment van toewijzing en opvraag door Eemland Wonen niet in uw bezit zijn dan gaat Eemland Wonen verder met de volgende kandidaat voor de woning.

De IBRI-formulieren worden zonder kosten aan u toegestuurd indien u deze opvraagt bij de Belastingdienst (0800 – 0543). Houdt u bij het aanvragen van de formulieren de BSN-nummers bij de hand. Deze heeft u nodig.

Heeft u vragen over het passend toewijzen?
Heeft u nog vragen over het gewijzigd verhuurbeleid van Eemland Wonen dan kunt u contact opnemen met mevrouw Visser van Eemland Wonen. U kunt mevrouw Visser bereiken op dinsdag tot en met donderdag van 08.00 tot 12.30 uur en op vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer (035) 548 50 50.

Meer uitleg over de regeling is ook te lezen op de website www.eemlandwonen.nl van Eemland Wonen.

Gemeente Baarn | Stationsweg 18 | Postbus 1003 | 3740 BA | t (035) 548 16 11 | e woonruimteverdeling@baarn.nl